Voorwaarden winactie

 1. Win- en reviewacties worden uitgeschreven door Appwiki gevestigd te Groningen. Op win- en review acties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens of, indien van toepassing, een review heeft geschreven. Vanaf dat moment maakt u kans om te winnen.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal een keer deelnemen aan een actie.
 4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of reviewactie.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 7. De trekking van de winnaar geschiedt op onpartijdige wijze.
 8. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het emailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 9. Appwiki kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de Actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 10. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 11. De iPad die weggegeven wordt is een Apple iPad air 2 WIFI 32GB Zilver
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal Appwiki hiervoor zorg dragen.
 14. Medewerkers van Appwiki zijn uitgesloten van deelname.
 15. De persoonsgegevens die in het kader van win- en review acties worden verkregen, worden alleen gebruikt door Appwiki voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Voor het verzamelen en monitoren van de reviews wordt gebruik gemaakt van Feedbackcompany.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Appwiki
 17. Appwiki handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.
 18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Appwiki via: 050-2111665 of per e-mail via: contact@appwiki.nl. U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.

Products