Wat zijn directe uren?

Directe uren zijn uren die productief in de werkzaamheden van de onderneming zijn besteed en die worden gefactureerd. Het zijn declarabele uren bij klanten, waarmee omzet wordt behaald.

Voorbeelden

Hieronder vallen de gewerkte uren voor het uitvoeren van de opdracht, maar ook de uren die je moet besteden aan het voorbereiden van een opdracht. Te denken valt aan het inlezen, mallen maken of het doen van de inkoop. Hoewel veel ondernemers dit als indirecte uren zien, mogen ze wel degelijk tot de directe uren worden gerekend. Vanzelfsprekend horen ook de uren die worden besteed aan het uitvoeren van de opdracht tot directe uren. De reistijd voor reizen van en naar de opdrachtgever en voor woon-werkverkeer wordt ook tot de directe uren gerekend.

De directe en indirecte uren die je besteedt aan werkzaamheden voor je onderneming vallen onder het urencriterium. Belangrijk om aan dit urencriterium te voldoen is dat je het aantal uren kunt verantwoorden. Hierbij wordt vaak een onderscheid gemaakt tussen de directe uren en de indirecte uren. Zowel directe als indirecte uren worden tot declarabele uren gerekend. Wel is het zo dat het percentage indirecte uren in verhouding moet staan tot de directe uren.

Rating:
Reviews: 68
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 978
Urenregistratie
Rating:
Reviews: 370
Urenregistratie
Products